Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocenské5133 SGWaAP
0.424mocenská17357 SGWaAP
0.451mocenský18956 SGWaAP
0.482politické122191 SGWaAP
0.514ideologické6710 SGWaAP
0.517mocensky2589 SGWaAP
0.557veľmocenské450 SGWaAP
0.569vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.579vládnuce1746 SGWaAP
0.602hegemón2407 SGWaAP
0.606geopolitické3715 SGWaAP
0.607demokratické26181 SGWaAP
0.612náboženské27478 SGWaAP
0.615imperiálne699 SGWaAP
0.616nacionalistické2398 SGWaAP
0.622totalitné2380 SGWaAP
0.627veľmocenská990 SGWaAP
0.637ideové3864 SGWaAP
0.639dejinné2026 SGWaAP
0.645stranícke6283 SGWaAP
0.645veľmocenský627 SGWaAP
0.650autoritárske495 SGWaAP
0.650slobodomurárske712 SGWaAP
0.651centralistická889 SGWaAP
0.651autokracia1058 SGWaAP
0.654voličské1400 SGWaAP
0.655absolutistická947 SGWaAP
0.655autoritatívne1749 SGWaAP
0.656nacionálne837 SGWaAP
0.657ovládnutie13507 SGWaAP
0.657propagandistické1593 SGWaAP
0.658názorové1469 SGWaAP
0.658štátoprávne983 SGWaAP
0.660lobistické409 SGWaAP
0.661feudálne1921 SGWaAP
0.661vnútropolitické1132 SGWaAP
0.663zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.663pravicové4594 SGWaAP
0.664religiózne805 SGWaAP
0.664vodcovské510 SGWaAP
0.666štátnické743 SGWaAP
0.667oligarchia6822 SGWaAP
0.667štátostrana2088 SGWaAP
0.668autoritárska1652 SGWaAP
0.669faktické3781 SGWaAP