Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocenská17357 SGWaAP
0.360mocenský18956 SGWaAP
0.420vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.424veľmocenská990 SGWaAP
0.424mocenské5133 SGWaAP
0.462ideologická17229 SGWaAP
0.470politická608959 SGWaAP
0.489oligarchia6822 SGWaAP
0.491mocensky2589 SGWaAP
0.494autoritárska1652 SGWaAP
0.515autokratická662 SGWaAP
0.539absolutistická947 SGWaAP
0.543geopolitická7982 SGWaAP
0.544totalitná8415 SGWaAP
0.545militaristická594 SGWaAP
0.547autokracia1058 SGWaAP
0.547vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.550diktátorská1357 SGWaAP
0.557centralistická889 SGWaAP
0.559štátostrana2088 SGWaAP
0.572vládnuca23919 SGWaAP