Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000močidlo548 SGWaAP
0.528sihoť1067 SGWaAP
0.542jarok9141 SGWaAP
0.557potok156294 SGWaAP
0.570záhumnie1384 SGWaAP
0.587vápenica570 SGWaAP
0.596vrbina1643 SGWaAP
0.598struha456 SGWaAP
0.611grúnik472 SGWaAP
0.612tŕstie4057 SGWaAP
0.613dolina162915 SGWaAP
0.614jelšina900 SGWaAP
0.625riečka20349 SGWaAP
0.626čertova2651 SGWaAP
0.626niže932 SGWaAP
0.626pastvisko1081 SGWaAP
0.628dolinka6972 SGWaAP
0.629lúčka12350 SGWaAP
0.629kotlinka687 SGWaAP
0.629nižné838 SGWaAP
0.632háj682 SGWaAP