Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000močaristá1455 SGWaAP
0.308močaristý912 SGWaAP
0.315močarina1719 SGWaAP
0.322močiar16891 SGWaAP
0.325močarisko3403 SGWaAP
0.356močaristé596 SGWaAP
0.367mokrina706 SGWaAP
0.392bahnitá1155 SGWaAP
0.404krovinatá623 SGWaAP
0.407nížina20060 SGWaAP
0.421lesnatá1427 SGWaAP
0.425nížinná2284 SGWaAP
0.431lesnatý1216 SGWaAP
0.442skalnaté2486 SGWaAP
0.444bahnistá497 SGWaAP
0.449polopúšť1310 SGWaAP
0.456zamokrená1127 SGWaAP
0.456stepná2246 SGWaAP
0.456náhorná681 SGWaAP
0.464kamenisté1268 SGWaAP
0.464nížinatá494 SGWaAP