Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mnohosť1830 SGWaAP
0.430mnohorakosť2170 SGWaAP
0.451rôznosť4970 SGWaAP
0.457súcno2864 SGWaAP
0.457ontologická2011 SGWaAP
0.459rozličnosť2006 SGWaAP
0.482transcendencia2468 SGWaAP
0.492celostnosť680 SGWaAP
0.512transcendentná1465 SGWaAP
0.518bytnosť1750 SGWaAP
0.520dialektická2001 SGWaAP
0.521mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.523jednotlivosť3407 SGWaAP
0.526dualita5223 SGWaAP
0.529metafyzická3950 SGWaAP
0.535bytostná3398 SGWaAP
0.541imanencia425 SGWaAP
0.545nekonečnosť4887 SGWaAP
0.547dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.549metafyzický3257 SGWaAP
0.552ontologický1966 SGWaAP
0.552mnohotvárnosť1869 SGWaAP