Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mnohonárodná1419 SGWaAP
0.481mnohonárodný911 SGWaAP
0.482spojenecká7143 SGWaAP
0.517mnohonárodné482 SGWaAP
0.533mierotvorná511 SGWaAP
0.568aliančná698 SGWaAP
0.571KFOR3831 SGWaAP
0.574mierová_misia4407 SGWaAP
0.577IFOR660 SGWaAP
0.584armáda317169 SGWaAP
0.586oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.589SFOR955 SGWaAP
0.605iracká21617 SGWaAP
0.608žoldnierska664 SGWaAP
0.609ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.610UNPROFOR1996 SGWaAP
0.616Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.620severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.621ženijná1986 SGWaAP