Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.214Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.368viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.437Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.467anšlus731 SGWaAP
0.474ČSR39747 SGWaAP
0.503trianonská_mierová571 SGWaAP
0.513nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.517sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.520Československo117408 SGWaAP
0.525víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.526Trianonský783 SGWaAP
0.526vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.531okupácia28497 SGWaAP
0.538vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.540okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.545Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.552kapitulácia6578 SGWaAP
0.567povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.576bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.577podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.580predmníchovská1112 SGWaAP
0.580okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.581Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.585Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.586nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.586Protektorát1361 SGWaAP
0.587sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.591trianonská1411 SGWaAP
0.591Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.593sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.597Beneš14436 SGWaAP