Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.214Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.368viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.437Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.467anšlus731 SGWaAP
0.474ČSR39747 SGWaAP
0.503trianonská_mierová571 SGWaAP
0.513nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.517sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.520Československo117408 SGWaAP
0.525víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.526Trianonský783 SGWaAP
0.526vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.531okupácia28497 SGWaAP
0.538vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.540okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.545Trianonský_mierová422 SGWaAP