Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mníchovský4981 SGWaAP
0.367berlínsky7167 SGWaAP
0.390hamburský1261 SGWaAP
0.406frankfurtský1472 SGWaAP
0.407kolínsky1988 SGWaAP
0.443viedenský22367 SGWaAP
0.450bavorský9876 SGWaAP
0.522rakúsky98369 SGWaAP
0.523milánsky5604 SGWaAP
0.524brniansky2925 SGWaAP
0.528salzburský1244 SGWaAP
0.539turínsky2392 SGWaAP
0.545nemecký395230 SGWaAP
0.548drážďanský474 SGWaAP
0.556pražský41253 SGWaAP
0.576švajčiarsky45017 SGWaAP
0.580varšavský2953 SGWaAP
0.583londýnsky25721 SGWaAP
0.587Wolfgang11438 SGWaAP
0.587moskovský15528 SGWaAP
0.591budapeštiansky6999 SGWaAP
0.595Norimberg12522 SGWaAP