Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mníchovská7366 SGWaAP
0.431berlínska6924 SGWaAP
0.459Mníchovský1428 SGWaAP
0.553ženevská2005 SGWaAP
0.562viedenská26700 SGWaAP
0.570Mníchov48459 SGWaAP
0.572Berlínsky2210 SGWaAP
0.580pražská43866 SGWaAP
0.584versaillská502 SGWaAP
0.584parížska20598 SGWaAP
0.588Berlín101163 SGWaAP
0.589bavorská6501 SGWaAP
0.592mníchovské1514 SGWaAP
0.598bonnská492 SGWaAP
0.602drážďanská522 SGWaAP
0.603Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.607budapeštianska6218 SGWaAP
0.625nemecká244363 SGWaAP
0.625varšavská3470 SGWaAP
0.631mníchovský4981 SGWaAP
0.639washingtonská2606 SGWaAP
0.642hamburská970 SGWaAP