Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mníška15963 SGWaAP
0.302rádová_sestra1615 SGWaAP
0.418rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.418rehoľníčka6401 SGWaAP
0.505abatiša541 SGWaAP
0.509karmelitánka1960 SGWaAP
0.513svätica6831 SGWaAP
0.535mních56456 SGWaAP
0.548šľachtičná2839 SGWaAP
0.561kňažka4624 SGWaAP
0.564pastierka1387 SGWaAP
0.572kresťanka5320 SGWaAP
0.572dedinčanka825 SGWaAP
0.575novicka2166 SGWaAP
0.576grófka16230 SGWaAP
0.580cigánka4651 SGWaAP
0.584pútnička1128 SGWaAP
0.586žobráčka1403 SGWaAP
0.587kňažná7822 SGWaAP
0.591dievčina59634 SGWaAP
0.598rehoľník21459 SGWaAP
0.601dominikánka921 SGWaAP
0.607katolíčka4121 SGWaAP