Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynská_niva3108 SGWaAP
0.059Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.135Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.145mlynská_Niva945 SGWaAP
0.363bajkalská5077 SGWaAP
0.367Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.392račianske_mýto1143 SGWaAP
0.393Bajkalský4947 SGWaAP
0.396trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.401Prístavný825 SGWaAP
0.442Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.448Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.450Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.451Autobusový_stanica1228 SGWaAP
0.460kopčianska1655 SGWaAP