Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynská_Niva945 SGWaAP
0.125Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.145mlynská_niva3108 SGWaAP
0.149Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.377Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.391račianske_mýto1143 SGWaAP
0.422Autobusový_stanica1228 SGWaAP
0.439trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.452bajkalská5077 SGWaAP
0.457Prístavný825 SGWaAP
0.478Bajkalský4947 SGWaAP
0.484kopčianska1655 SGWaAP
0.489Hodžovo_námestie4274 SGWaAP