Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynská4633 SGWaAP
0.172Mlynský5015 SGWaAP
0.375Budovateľský1712 SGWaAP
0.387Cintorínsky1965 SGWaAP
0.394Obranca_mier2873 SGWaAP
0.412Kukučínova7939 SGWaAP
0.429tehelná1608 SGWaAP
0.436Družstevný4326 SGWaAP
0.437Staničný2548 SGWaAP
0.457Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.458bajkalská5077 SGWaAP
0.458sabinovská2520 SGWaAP
0.459Továrenský1432 SGWaAP
0.460Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.464Kováčsky1494 SGWaAP
0.465Sídlisko6588 SGWaAP
0.466Okružný5203 SGWaAP
0.472Tehelný1345 SGWaAP
0.474Garbiarsky960 SGWaAP