Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynárstvo887 SGWaAP
0.443hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.457tkáčstvo1114 SGWaAP
0.487kováčstvo2832 SGWaAP
0.496čipkárstvo656 SGWaAP
0.507salašníctvo1170 SGWaAP
0.508drotárstvo3797 SGWaAP
0.513košikárstvo1501 SGWaAP
0.520pltníctvo1285 SGWaAP
0.545garbiarstvo493 SGWaAP
0.555hrnčiarske578 SGWaAP
0.558vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.560liehovarníctvo599 SGWaAP
0.562ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.569pivovarníctvo2298 SGWaAP
0.569obuvníctvo786 SGWaAP
0.570sklárstvo1094 SGWaAP
0.571včelárstvo7725 SGWaAP
0.573drevorubačstvo699 SGWaAP
0.575tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.575rezbárstvo3241 SGWaAP
0.576drotárske1004 SGWaAP
0.577cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.578pastierstvo1875 SGWaAP