Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynárska783 SGWaAP
0.561mäsiarska1594 SGWaAP
0.569garbiarska1540 SGWaAP
0.572železničiarska1779 SGWaAP
0.589hrnčiarska5419 SGWaAP
0.591Agátový817 SGWaAP
0.594potočná1949 SGWaAP
0.606šenkvická526 SGWaAP
0.607habánsky871 SGWaAP
0.608betliarska705 SGWaAP
0.609Továrenský1432 SGWaAP
0.611Družstevný4326 SGWaAP
0.611Tehelný1345 SGWaAP
0.616mlynská4633 SGWaAP
0.622tehelná1608 SGWaAP
0.625cukrovarská951 SGWaAP
0.627inovecká550 SGWaAP
0.627roľnícka8943 SGWaAP
0.631družstevná9339 SGWaAP
0.634Tehelňa940 SGWaAP
0.635holíčska1950 SGWaAP
0.637Budovateľský1712 SGWaAP
0.643kováčska2666 SGWaAP
0.643sladovnícka589 SGWaAP