Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mlynár7773 SGWaAP
0.437garbiar1723 SGWaAP
0.445krčmár10800 SGWaAP
0.450debnár1602 SGWaAP
0.452gazda32772 SGWaAP
0.456čižmár1685 SGWaAP
0.470kováč17144 SGWaAP
0.472sedliak27222 SGWaAP
0.487uhliar2684 SGWaAP
0.497paholok4903 SGWaAP
0.498obuvník6442 SGWaAP
0.502statkár4923 SGWaAP
0.510hájnik4276 SGWaAP
0.510plátenník1062 SGWaAP
0.519tehliar449 SGWaAP
0.520tovariš6638 SGWaAP
0.524ovčiar1316 SGWaAP
0.534kočiš9123 SGWaAP
0.535roľník41912 SGWaAP
0.537horár7148 SGWaAP
0.545pltník4639 SGWaAP
0.545kožušník1535 SGWaAP
0.547súkenník1449 SGWaAP
0.552šafár1919 SGWaAP
0.553mäsiar17265 SGWaAP