Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000minulé_storočie89927 SGWaAP
0.198sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.204dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.229osemdesiaty34599 SGWaAP
0.240šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.274deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.278päťdesiaty26933 SGWaAP
0.363devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.447storočie797594 SGWaAP
0.451tridsiaty24247 SGWaAP
0.490štyridsiaty12133 SGWaAP