Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000minoritná2612 SGWaAP
0.382majoritná7109 SGWaAP
0.538minoritné686 SGWaAP
0.589majoritné1242 SGWaAP
0.589väčšinová9991 SGWaAP
0.627marginálna3165 SGWaAP
0.627menšina114372 SGWaAP
0.628majoritne718 SGWaAP
0.639minoritný3691 SGWaAP
0.645majorita12526 SGWaAP
0.651majoritný5575 SGWaAP
0.673menšinová17663 SGWaAP
0.681rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.686majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.691sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.691minorita11645 SGWaAP
0.694etnická_menšina4542 SGWaAP
0.707väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.708nepočetná830 SGWaAP
0.715etnická30259 SGWaAP
0.719etnická_minorita605 SGWaAP
0.721menšinové7110 SGWaAP
0.730menšinový16145 SGWaAP