Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000minorita11645 SGWaAP
0.474majorita12526 SGWaAP
0.549menšina114372 SGWaAP
0.595etnická_menšina4542 SGWaAP
0.619majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.628Róm205461 SGWaAP
0.637majoritná7109 SGWaAP
0.649konfesia3766 SGWaAP
0.654väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.657rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.660societa4224 SGWaAP
0.661etnická_minorita605 SGWaAP
0.666prior5301 SGWaAP
0.668rómska87797 SGWaAP
0.669Minorita848 SGWaAP
0.671komunita256153 SGWaAP
0.672minoritné686 SGWaAP
0.677etnická30259 SGWaAP
0.677maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.677protestant17006 SGWaAP
0.691minoritná2612 SGWaAP