Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ministerstvo1062673 SGWaAP
0.347Ministerstvo4265 SGWaAP
0.431minister948408 SGWaAP
0.452ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.461štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.502ministerka87550 SGWaAP
0.518SR1589613 SGWaAP
0.521školstvo364434 SGWaAP
0.523rezort276201 SGWaAP
0.540štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.541rezortné3911 SGWaAP
0.549MPSVR7957 SGWaAP
0.552MZV12379 SGWaAP
0.561MŽP15883 SGWaAP
0.571zdravotníctvo348312 SGWaAP
0.577pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.580federálne6546 SGWaAP
0.582rezortná5079 SGWaAP
0.585MH18106 SGWaAP
0.592Úrad126956 SGWaAP