Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mimovoľný1919 SGWaAP
0.397mimovoľná896 SGWaAP
0.427mimovoľné994 SGWaAP
0.482kŕčovitý2851 SGWaAP
0.515zrýchlené_dýchanie778 SGWaAP
0.526zrýchlený_tep831 SGWaAP
0.541trhavý1444 SGWaAP
0.554zmätenosť5289 SGWaAP
0.558kŕč61092 SGWaAP
0.561zrýchlený_pulz553 SGWaAP
0.563náhly26815 SGWaAP
0.581sťah4628 SGWaAP
0.583svalový_kŕč5064 SGWaAP
0.589abnormálny5392 SGWaAP
0.591nutkavý1047 SGWaAP
0.596závrat30769 SGWaAP