Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mimoparlamentná4530 SGWaAP
0.275opozičná55270 SGWaAP
0.350OKS20056 SGWaAP
0.354kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.378mimoparlamentné546 SGWaAP
0.381KDH226712 SGWaAP
0.381SDĽ60375 SGWaAP
0.382stredopravá5105 SGWaAP
0.386demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.388pravicová39813 SGWaAP
0.390SDKÚ146716 SGWaAP
0.394mimoparlamentný535 SGWaAP
0.398kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.404Slobodný_fórum1679 SGWaAP
0.406SDSS7062 SGWaAP
0.417Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP