Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mimoúrovňové952 SGWaAP
0.294úrovňové817 SGWaAP
0.392mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.477šírkové_usporiadanie589 SGWaAP
0.481dvojpruhová731 SGWaAP
0.482okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.484preložka6188 SGWaAP
0.494štvorprúdová2759 SGWaAP
0.498električková_trať11134 SGWaAP
0.518dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.518dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.520kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.524estakáda4055 SGWaAP
0.534juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.540železničná_trať32339 SGWaAP