Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milujúci22848 SGWaAP
0.423milujúca13184 SGWaAP
0.439láskyplný6392 SGWaAP
0.445milujúce3469 SGWaAP
0.466láskavý34492 SGWaAP
0.466oddaný23646 SGWaAP
0.524milovaný70464 SGWaAP
0.530dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.562súcitný3882 SGWaAP
0.568rodinne_založený1457 SGWaAP
0.571chápavý6803 SGWaAP
0.575bezhranične2380 SGWaAP
0.576nadovšetko20185 SGWaAP
0.577milovať567459 SGWaAP
0.589starostlivý15193 SGWaAP
0.591prítulný3848 SGWaAP
0.600vášnivý25594 SGWaAP
0.604nebojácny4586 SGWaAP
0.607nesebecký1065 SGWaAP
0.612žiarlivý6150 SGWaAP