Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milostivé1267 SGWaAP
0.495požehnané4579 SGWaAP
0.541dobrotivé858 SGWaAP
0.550milostivá3559 SGWaAP
0.562sväté41015 SGWaAP
0.567milostivý11499 SGWaAP
0.569nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.570milostivo2654 SGWaAP
0.575spasiteľné739 SGWaAP
0.585zbožné1827 SGWaAP
0.586božské15006 SGWaAP
0.588božie169284 SGWaAP
0.589božiť2233 SGWaAP
0.599nábožné1272 SGWaAP
0.601pánovo917 SGWaAP
0.601milosrdné2559 SGWaAP
0.602Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.602milosť144401 SGWaAP
0.603božia_milosť21794 SGWaAP
0.605všemohúce533 SGWaAP
0.605blažené1793 SGWaAP
0.606spásonosné1270 SGWaAP