Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.287Milosrdenstvo1580 SGWaAP
0.333božie_milosrdenstvo23624 SGWaAP
0.433svätosť32841 SGWaAP
0.442pokánie38100 SGWaAP
0.448božia_milosť21794 SGWaAP
0.455božia234147 SGWaAP
0.458milosť144401 SGWaAP
0.458Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.467Boh1407708 SGWaAP
0.481Duch_svätý56246 SGWaAP
0.483Kristova37397 SGWaAP
0.486dobrotivosť2433 SGWaAP
0.487Duch105340 SGWaAP
0.489Eucharistia19501 SGWaAP
0.490kajúcnosť2420 SGWaAP
0.491Otec142091 SGWaAP
0.494Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.499Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.507Kristus313755 SGWaAP
0.507Pánov46093 SGWaAP
0.508Ježiš486700 SGWaAP
0.514Spasiteľ20871 SGWaAP
0.515Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.520eucharistia19833 SGWaAP