Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milosťpán723 SGWaAP
0.385milosťpani1469 SGWaAP
0.494milostivá_pani3615 SGWaAP
0.511veľkomožný2478 SGWaAP
0.575paholok4903 SGWaAP
0.587hohó430 SGWaAP
0.596prepána777 SGWaAP
0.601lordstvo2364 SGWaAP
0.611veľkomožná437 SGWaAP
0.613prekristapána857 SGWaAP
0.619tatuško470 SGWaAP
0.620namrzene3025 SGWaAP
0.621blahorodie746 SGWaAP
0.624namojdušu2062 SGWaAP