Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milosť144401 SGWaAP
0.332božia_milosť21794 SGWaAP
0.452Milosť2323 SGWaAP
0.458milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.483dobrotivosť2433 SGWaAP
0.485skrze69167 SGWaAP
0.507božiť2233 SGWaAP
0.507Boh1407708 SGWaAP
0.510spása73432 SGWaAP
0.514Všemohúci8611 SGWaAP
0.525Duch105340 SGWaAP
0.528dobrodenie7239 SGWaAP
0.533požehnanie75787 SGWaAP
0.534Duch_svätý56246 SGWaAP
0.537svätosť32841 SGWaAP
0.539Kristova37397 SGWaAP
0.540Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.541spasiteľná1328 SGWaAP
0.546prozreteľnosť5441 SGWaAP
0.548božia234147 SGWaAP
0.548Otec142091 SGWaAP
0.550pokánie38100 SGWaAP
0.551spasenie20739 SGWaAP