Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000militarizmus1490 SGWaAP
0.340imperializmus6287 SGWaAP
0.387pacifizmus1171 SGWaAP
0.414nacizmus17825 SGWaAP
0.428nacionalizmus26046 SGWaAP
0.439boľševizmus3476 SGWaAP
0.443šovinizmus3737 SGWaAP
0.455fašizmus43617 SGWaAP
0.475kolonializmus3058 SGWaAP
0.480militaristická594 SGWaAP
0.484antikomunizmus1458 SGWaAP
0.487totalitarizmus2624 SGWaAP
0.489izolacionizmus1027 SGWaAP
0.489antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.489imperialistická2821 SGWaAP
0.490despotizmus1477 SGWaAP
0.495militarizácia1032 SGWaAP
0.501nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.504teror23806 SGWaAP
0.504kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.505náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.512kolektivizmus1831 SGWaAP
0.513sionizmus4004 SGWaAP
0.517globalizmus815 SGWaAP