Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000militaristický449 SGWaAP
0.506šovinistický986 SGWaAP
0.508imperiálny1524 SGWaAP
0.509imperialistický1731 SGWaAP
0.533militaristická594 SGWaAP
0.535diktátorský1622 SGWaAP
0.540autoritársky2625 SGWaAP
0.544militantný4887 SGWaAP
0.546revizionistický480 SGWaAP
0.546nacionalistický5917 SGWaAP
0.546podvratný723 SGWaAP
0.548fašizujúci492 SGWaAP
0.548antidemokratický434 SGWaAP
0.554monarchistický541 SGWaAP
0.555patriotický532 SGWaAP
0.567etatistický443 SGWaAP
0.567klerikálny635 SGWaAP
0.568protináboženský560 SGWaAP
0.579ľavičiarsky645 SGWaAP
0.579nacionálny2577 SGWaAP
0.579ideologický19546 SGWaAP
0.579veľmocenský627 SGWaAP
0.579zločinecký4740 SGWaAP
0.580zločinný3119 SGWaAP
0.580korporatívny1027 SGWaAP
0.582fašistický12968 SGWaAP
0.583pacifistický489 SGWaAP
0.589genocídny463 SGWaAP
0.589kolektivistický424 SGWaAP
0.591militarizmus1490 SGWaAP
0.594buržoázny4038 SGWaAP
0.598centralistický969 SGWaAP
0.602anarchistický1321 SGWaAP
0.610absolutistický1107 SGWaAP
0.610marxistický3814 SGWaAP
0.610boľševický4033 SGWaAP
0.621diktátor26699 SGWaAP
0.623diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.624kontrarevolučný579 SGWaAP
0.624intelektuálsky569 SGWaAP
0.624fundamentalistický1751 SGWaAP
0.625vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.626vykorisťovateľský426 SGWaAP