Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000militaristický449 SGWaAP
0.506šovinistický986 SGWaAP
0.508imperiálny1524 SGWaAP
0.509imperialistický1731 SGWaAP
0.533militaristická594 SGWaAP
0.535diktátorský1622 SGWaAP
0.540autoritársky2625 SGWaAP
0.544militantný4887 SGWaAP
0.546revizionistický480 SGWaAP
0.546nacionalistický5917 SGWaAP
0.546podvratný723 SGWaAP
0.548fašizujúci492 SGWaAP
0.548antidemokratický434 SGWaAP
0.554monarchistický541 SGWaAP
0.555patriotický532 SGWaAP
0.567etatistický443 SGWaAP
0.567klerikálny635 SGWaAP
0.568protináboženský560 SGWaAP
0.579ľavičiarsky645 SGWaAP
0.579nacionálny2577 SGWaAP
0.579ideologický19546 SGWaAP
0.579veľmocenský627 SGWaAP
0.579zločinecký4740 SGWaAP