Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milicionár2605 SGWaAP
0.427uniformovaný4084 SGWaAP
0.447pohraničník3440 SGWaAP
0.448žandár12858 SGWaAP
0.455esesák3260 SGWaAP
0.465červenoarmejec1409 SGWaAP
0.489četník2692 SGWaAP
0.495gardista7959 SGWaAP
0.525milícia10343 SGWaAP
0.529esenbák561 SGWaAP
0.547samopalník665 SGWaAP
0.559kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.560vojak439194 SGWaAP
0.564ozbrojenec13576 SGWaAP
0.573strážnik22067 SGWaAP
0.574pučista1154 SGWaAP
0.574gestapák1052 SGWaAP
0.577partizán43910 SGWaAP
0.583okupant9714 SGWaAP
0.584demonštrant32171 SGWaAP
0.589protestujúci15416 SGWaAP
0.591ochrankár8256 SGWaAP