Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000milénium11467 SGWaAP
0.522Milénium2142 SGWaAP
0.523tretie_tisícročie8071 SGWaAP
0.585tisícročie46394 SGWaAP
0.621prelom_tisícročie4319 SGWaAP
0.658deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.662prelom_milénium906 SGWaAP
0.678dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.685dvadsiate10648 SGWaAP
0.696osemdesiaty34599 SGWaAP
0.700miléniový1026 SGWaAP
0.707éra92312 SGWaAP
0.709šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.713sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.717decénium1436 SGWaAP
0.718Storočie1712 SGWaAP
0.729šesťdesiate1758 SGWaAP
0.731osemdesiate1366 SGWaAP
0.735storočie797594 SGWaAP
0.736sedemdesiate1350 SGWaAP
0.738deväťdesiate883 SGWaAP
0.741novovek7749 SGWaAP