Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000migrant70022 SGWaAP
0.161imigrant28985 SGWaAP
0.191utečenec119902 SGWaAP
0.282ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.296ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.296azylant4712 SGWaAP
0.326ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.332nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.361nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.382nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.398sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.455prisťahovalec30190 SGWaAP
0.487utečenecká3814 SGWaAP
0.490Sýrčan7460 SGWaAP
0.498azyl40711 SGWaAP
0.547imigrácia10830 SGWaAP
0.550Migrant459 SGWaAP
0.552utečenecký902 SGWaAP
0.558moslim74254 SGWaAP
0.559emigrant16551 SGWaAP
0.566prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.569utečenecké786 SGWaAP
0.569utečenecký_tábor9255 SGWaAP