Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000migračný6859 SGWaAP
0.572Migračný766 SGWaAP
0.590migrácia60712 SGWaAP
0.594migračná11689 SGWaAP
0.619migračný_tok1261 SGWaAP
0.623migračné1180 SGWaAP
0.633imigračný4317 SGWaAP
0.634nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.644utečenecký902 SGWaAP
0.654prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.657integračný12211 SGWaAP
0.668azylová_politika2113 SGWaAP
0.673azylová1403 SGWaAP
0.676imigrácia10830 SGWaAP
0.680prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.683populačný6349 SGWaAP
0.686UNHCR4972 SGWaAP
0.694demografický10123 SGWaAP
0.697nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.702ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.707utečenec119902 SGWaAP
0.708teritoriálny2812 SGWaAP
0.709migrant70022 SGWaAP