Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000migračná_kríza5829 SGWaAP
0.064utečenecká_kríza6840 SGWaAP
0.403utečenecká3814 SGWaAP
0.456dlhová_kríza18478 SGWaAP
0.509ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.518azylová_politika2113 SGWaAP
0.526migračná11689 SGWaAP
0.527migračný_tok1261 SGWaAP
0.535imigračná_politika2081 SGWaAP
0.573vnútropolitická6821 SGWaAP
0.573západný_Balkán5745 SGWaAP
0.575euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.582imigrácia10830 SGWaAP
0.585zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.588kancelárka_Merkelová1510 SGWaAP
0.595nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.596migračný_pakt559 SGWaAP
0.598Angela_Merkelová15310 SGWaAP
0.599Merkelová27452 SGWaAP
0.614imigračná2654 SGWaAP
0.617utečenec119902 SGWaAP
0.624kancelárka4875 SGWaAP