Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000migrácia60712 SGWaAP
0.445migračná11689 SGWaAP
0.459imigrácia10830 SGWaAP
0.482Migrácia591 SGWaAP
0.548migračný_tok1261 SGWaAP
0.554prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.563ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.590migračný6859 SGWaAP
0.593nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.594integrácia134962 SGWaAP
0.641imigračná_politika2081 SGWaAP
0.650nelegálne_prisťahovalectvo629 SGWaAP
0.652migračná_kríza5829 SGWaAP
0.657azylová_politika2113 SGWaAP
0.676prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.680Globálny2873 SGWaAP
0.681invázia35802 SGWaAP
0.683migrovať7496 SGWaAP
0.697azylová1403 SGWaAP
0.700utečenecká_kríza6840 SGWaAP