Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000miestodržiteľská945 SGWaAP
0.522Budín8780 SGWaAP
0.552dvorská3009 SGWaAP
0.555prepošt3157 SGWaAP
0.559ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.559uhorský_snem3548 SGWaAP
0.565Uhorský_snem801 SGWaAP
0.571krajinský_snem1302 SGWaAP
0.580jágerský_biskup727 SGWaAP
0.581uhorská25662 SGWaAP
0.582cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.582stoličné741 SGWaAP
0.594ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.594palatín7542 SGWaAP
0.599deputácia1477 SGWaAP
0.608cisárska10525 SGWaAP
0.609podžupan3090 SGWaAP
0.612ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.613komorský_gróf960 SGWaAP
0.619ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP