Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.355vezír2702 SGWaAP
0.359panovník51690 SGWaAP
0.374cisár81604 SGWaAP
0.390vojvodca8873 SGWaAP
0.420vladár10193 SGWaAP
0.426knieža54086 SGWaAP
0.436kráľ403784 SGWaAP
0.436veľmož6882 SGWaAP
0.451hodnostár9043 SGWaAP
0.454palatín7542 SGWaAP
0.462legát2604 SGWaAP
0.472rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.474vládca51375 SGWaAP
0.477konzul8987 SGWaAP
0.481sultán11630 SGWaAP
0.491cisárov2529 SGWaAP
0.497pápežský_legát1621 SGWaAP
0.498poľný_maršal1266 SGWaAP
0.500chán3891 SGWaAP
0.503imperátor2803 SGWaAP