Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.241mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.279zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.349MsZ50628 SGWaAP
0.388MsR3196 SGWaAP
0.404obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.46825144 SGWaAP
0.495poslanec1113479 SGWaAP
0.512Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.512Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.514ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.535hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.544Slavomír_Drozd436 SGWaAP
0.568novozvolené1368 SGWaAP
0.570hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.575novembrová_komunálna1701 SGWaAP
0.581starosta428883 SGWaAP