Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000miestne_pohostinstvo1775 SGWaAP
0.436pohostinstvo24904 SGWaAP
0.514motorest6285 SGWaAP
0.519pohostinské_zariadenie2352 SGWaAP
0.523krčma91362 SGWaAP
0.579šenk3818 SGWaAP
0.584hostinec33737 SGWaAP
0.603autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.619piváreň7534 SGWaAP
0.629staničný_bufet662 SGWaAP
0.633výčap6603 SGWaAP
0.646reštauračné_zariadenie7129 SGWaAP
0.648Pohostinstvo703 SGWaAP
0.655benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.655požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.664hasičská_zbrojnica4328 SGWaAP
0.664obecný_úrad90886 SGWaAP
0.669podnapitý5813 SGWaAP
0.672lúpežne_prepadnúť2137 SGWaAP
0.677bufet51570 SGWaAP
0.679Rimavský_Janovce441 SGWaAP