Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000miestna362382 SGWaAP
0.502lokálna85762 SGWaAP
0.532miestny416901 SGWaAP
0.538regionálna188125 SGWaAP
0.582miestne83185 SGWaAP
0.605tunajšia28839 SGWaAP
0.605tamojšia47268 SGWaAP
0.608miestne11162 SGWaAP
0.648mestská541945 SGWaAP
0.676obecná66808 SGWaAP
0.694vidiecka25933 SGWaAP
0.704Miestny12043 SGWaAP
0.705okolitá119884 SGWaAP
0.706dedinská17193 SGWaAP
0.710domorodá3211 SGWaAP
0.727samospráva315643 SGWaAP
0.739oblastná20736 SGWaAP
0.748priľahlá24080 SGWaAP
0.750komunitná15985 SGWaAP
0.751kultúrna209145 SGWaAP
0.756okresná45533 SGWaAP
0.759kreolská634 SGWaAP
0.761prístavná4234 SGWaAP
0.762chorvátska21445 SGWaAP