Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mierové_námestie3653 SGWaAP
0.144Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.351Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.362Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.371trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.397Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.404Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.427mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.436Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.442Námestie58800 SGWaAP
0.444radničné_námestie2159 SGWaAP
0.481Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.505Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.506Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.509Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.514nám31444 SGWaAP
0.520Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.530Radničný1131 SGWaAP
0.530námestie301334 SGWaAP
0.538Michalský5895 SGWaAP
0.551Továrenský1432 SGWaAP
0.553primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.563Radnica2981 SGWaAP