Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mierotvorná511 SGWaAP
0.533mnohonárodná1419 SGWaAP
0.554aliančná698 SGWaAP
0.567mierová_misia4407 SGWaAP
0.568antiteroristická539 SGWaAP
0.589demilitarizácia532 SGWaAP
0.606NATO173055 SGWaAP
0.606spojenecká7143 SGWaAP
0.619pozorovateľská_misia1634 SGWaAP
0.621militaristická594 SGWaAP
0.624euroatlantická1905 SGWaAP
0.628Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.629mierová38527 SGWaAP
0.630protiteroristická_operácia1321 SGWaAP
0.630severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.632oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.632veľmocenská990 SGWaAP
0.636Afganistan75880 SGWaAP
0.637odzbrojenie5631 SGWaAP
0.638genocídna429 SGWaAP
0.639IFOR660 SGWaAP