Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mierna69063 SGWaAP
0.479mierne63990 SGWaAP
0.517mierny115251 SGWaAP
0.601prudká28248 SGWaAP
0.606pretrvávajúca19270 SGWaAP
0.621výrazná222068 SGWaAP
0.627mierne299541 SGWaAP
0.629Mierny987 SGWaAP
0.649zvýšená219322 SGWaAP
0.651chronická60616 SGWaAP
0.662akútna54350 SGWaAP
0.663zriedkavo40005 SGWaAP
0.668nadmerná46449 SGWaAP
0.669náhla33452 SGWaAP
0.673ťažká375589 SGWaAP
0.673sprevádzaná33519 SGWaAP
0.675slabosť88591 SGWaAP
0.676charakteristická62100 SGWaAP
0.677závažná82512 SGWaAP
0.677občasná14214 SGWaAP
0.678hypotenzia7362 SGWaAP
0.680malátnosť6745 SGWaAP
0.682prechodná18211 SGWaAP
0.682dlhotrvajúca16489 SGWaAP
0.685zvieravá808 SGWaAP