Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mienkotvorný2625 SGWaAP
0.378mienkotvorná1976 SGWaAP
0.408mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.415mienkotvorné836 SGWaAP
0.472mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.533bulvárny7136 SGWaAP
0.567žurnalista17446 SGWaAP
0.595propagandista2601 SGWaAP
0.596intelektuál31790 SGWaAP
0.604mainstream11073 SGWaAP
0.612bulvárny_plátok1568 SGWaAP
0.612redaktor146428 SGWaAP
0.618politik484571 SGWaAP
0.618hlásna_trúba1675 SGWaAP
0.619bloger27536 SGWaAP
0.625národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.627komentátor30551 SGWaAP
0.634žurnalizmus972 SGWaAP
0.635mediálny68573 SGWaAP
0.638liberálny25259 SGWaAP
0.646pronárodný474 SGWaAP