Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mienkotvorná1976 SGWaAP
0.378mienkotvorný2625 SGWaAP
0.444mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.452mienkotvorné836 SGWaAP
0.538intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.548mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.553bulvárna4523 SGWaAP
0.562hlásna_trúba1675 SGWaAP
0.575masmédium20581 SGWaAP
0.587nadstranícka735 SGWaAP
0.587žurnalistická3496 SGWaAP
0.608verejnoprávne1006 SGWaAP
0.617bulvarizácia723 SGWaAP
0.622mediálna76701 SGWaAP
0.629vplyvná13858 SGWaAP
0.631masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.633názorové_spektrum819 SGWaAP
0.646národne_orientovaná895 SGWaAP
0.650nestranícka495 SGWaAP
0.653bulvárna_tlač1773 SGWaAP