Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000michalská_brána1403 SGWaAP
0.329Michalský5895 SGWaAP
0.383michalská3431 SGWaAP
0.480Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.489Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.494nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.505Prašný509 SGWaAP
0.507Karlov_most3503 SGWaAP
0.543medická_záhrada1757 SGWaAP
0.544Morový_stĺp508 SGWaAP
0.545námestie301334 SGWaAP
0.549dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.555kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.561Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.561rybné1266 SGWaAP
0.565Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.566Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.571Uršulínsky562 SGWaAP
0.571Kapucínsky1093 SGWaAP