Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000michalská3431 SGWaAP
0.192Michalský5895 SGWaAP
0.383michalská_brána1403 SGWaAP
0.403Uršulínsky562 SGWaAP
0.434Kapitulský2609 SGWaAP
0.438Klariský860 SGWaAP
0.453klariská655 SGWaAP
0.454Sedlársky564 SGWaAP
0.470župné_námestie1291 SGWaAP
0.484Kapucínsky1093 SGWaAP
0.487sedlárska642 SGWaAP
0.492františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.493Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.494Župný_námestie1498 SGWaAP
0.495Mäsiarsky927 SGWaAP
0.498Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.499Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.501Palisáda2145 SGWaAP
0.506Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.508Zámocký4845 SGWaAP
0.510Panský5242 SGWaAP
0.516Kováčsky1494 SGWaAP
0.517kapitulská4076 SGWaAP
0.519Baštový986 SGWaAP
0.521Konventný565 SGWaAP
0.522Klobučnícky541 SGWaAP
0.525Cintorínsky1965 SGWaAP
0.526Pekársky548 SGWaAP
0.527Františkánsky2414 SGWaAP
0.529Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.530Alžbetina3219 SGWaAP
0.530radničné_námestie2159 SGWaAP
0.532Paulínsky585 SGWaAP
0.532Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP